Değerli araştırmacılar; dergimiz filoloji ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan özgün ve güncel çalışmaları kabul etmektedir.