Değerli araştırmacılar, dergimiz editör kurulunun aldığı karar doğrultusunda etik kurul izni gerektiren araştırmalar için sisteme etik kurul belgesinin yüklenmesi gereklidir.