Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Türk Kültürü (Yeni Hitit, İstanbul ve Yunus Emre Çalışma Kitapları)

Author:

Number of pages: 53-63
Year-Number: 2020-1

Abstract

Yabancı bir dilin öğrenilme sürecinde sadece dil bilgisi kurallarının ve temel dil
becerilerinin öğrenilmesi yeterli değildir. Yabancı bir dil öğrenmek o dilin kültürünü
öğrenmeyi de gerektirmektedir. Bu sebeple dil öğretiminde kültür öğretiminden
yararlanmak şarttır. Dil öğretiminin vazgeçilmez materyalleri olan ders kitapları, kültür
aktarımı bağlamında önemli bir yere sahiptir. Çünkü ders kitapları hedef dilin kültürel ve
sosyal yapısını da içerisinde barındırır. Yani hedef dilin kültürünün taşıyıcılığını üstlenir.
Bu sebeple doküman incelemesi tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, Türk kültürünün
aktarılmasında büyük öneme sahip olan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışma
kitaplarındaki kültürel öge varlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla bu alanda
kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe
Öğretim Seti ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti olmak üzere üç
yayınevinin bütün seviyelerindeki çalışma kitaplarında Türk kültürüne ait ögeler tespit
edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak 359 kültürel öge ile en fazla Yunus Emre, daha sonra
280 kültürel öge ile İstanbul ve son olarak 151 kültürel öge ile Yeni Hitit çalışma kitapları
gelmektedir. 

Keywords

Abstract

The foreign language learning process cannot be fully completed by learning merely
grammar rules and basic language skills. Learning a foreign language also requires
learning the culture of that language. Therefore, it is essential to benefit from culture
transfer in language teaching. The textbooks, which are indispensable materials of
language teaching, have a significant place in the context of cultural transfer since they
encompass the cultural and social structure of the target language. In other words, it carries
the culture of the target language. For this reason, in this study, where document analysis
technique was used, it was aimed to examine the cultural elements in the workbooks of
Teaching Turkish as a foreign language that play a crucial role in the transfer of Turkish
culture. To attain this goal, the elements of Turkish culture in the workbooks of all levels
of the publishing houses (İstanbul-Turkish for foreigners book sets, Yunus Emre InstituteTeaching Turkish to Foreigners Education Sets, New Hitit- Turkish for foreigners sets) in
this field were investigated. As a result, a total of 359 cultural items were identified in the
Yedi İklim workbooks. It was followed by the workbooks of İstanbul set with 280 cultural
items and the New Hitit workbooks with 151 cultural items. 

Keywords