ABOUT US


The Electronic Journal of Language and Education (EJLE)

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE), yılda bir kez yayımlanan uluslarası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi yayın hayatına 1 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır. Dergiye kabul edilen çalışmalar elektronik ortamda (çevrimiçi olarak) yayımlanacaktır.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE), dil ve eğitim alanında yapılan güncel ve özgün çalışmaları yayımlayarak bu alanlardaki yenilikleri tanıtmayı, sorunları ortaya koymayı ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE);

   - Philology

   - Education and Teacher Training.

The journal publishes articles in Turkish or in English which are about philology and education.