Amaç ve Kapsam


Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi (EJLE)

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE), yılda bir kez yayımlanan uluslarası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi yayın hayatına 2020 yılında başlamıştır. Dergiye kabul edilen çalışmalar elektronik ortamda (çevrimiçi olarak) yayımlanacaktır.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE), dil ve eğitim alanında yapılan güncel ve özgün çalışmaları yayımlayarak bu alanlardaki yenilikleri tanıtmayı, sorunları ortaya koymayı ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi  (EJLE);

   -Dil (Filoloji),

    -Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme vb. alanlarda yayım yapmaktadır.

Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi, belirtilen alanlarda Türkçe ve İngilizce olarak makaleler yayımlamaktadır.